Klassisk massage

Klassisk massage

Massage innebär beröring och olika tekniker används för att påverka vävnader, leder, muskler, nerver och blodkärl.

Effekterna som uppnås är smärtlindrande, rogivande, ökad cirkulation och ökad rörlighet.

Syftet med massage är att bryta den onda cirkeln som uppstår vid muskelspänningar och smärta.

Klassisk massage med grepp som strykningar, knådningar, friktioner och töjningar kan påverka och bryta den.

Forskning har visat att beröring är viktig för utvecklingen för både människor och djur och då främst under de första levnadsåren.

Det är inte bara det sätt som en massör genomför behandlingen på som påverkar effekterna av massagen, utan det är helheten av behandlingstillfället.

Proffessionalitet i bemötandet, undersökande, masserande och samspelande med kunden har stor betydelse.


De vetenskapliga effekter massagen kan ha är smärtlindring avslappning och välbefinnande.

Vid massage sträcker man spända och stela muskler, mjukar upp stelhet i muskler och leder samt ökar rörlighet och blodcirkulation.

Massage ger förutsättningar för avspänning och påverkar bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, andning och matsmältning.

Behandlingen ger välbehag som minskar ansamlingar av stresshormon som kortisol och adrenalin.

Slaggprodukter rensas ut, inte minst den omtalade mjölksyran.

Källa: Massage 1+2

Ingela Fredriksson

Copyright © All Rights Reserved